Adams: Eesti ei tohi enam lubada mingeid „vihma käest räästa alla“ reforme

Jüri Adams

Vabaerakond on seisukohal, et praegusel ajal on igati tervitatav poliitiline mõttetöö, mis on suunatud küsimusele, kas ja mida oleks Eesti riigi korralduses vaja tingimata muuta, selle hulgas ka Riigireformi Sihtasutuse vastav tegevus.

Kuigi hulk sihtasutuse ettepanekuid on sümpaatsed, ei saa me toetada neid komplektina, kuna arvame, et praegused tulemused sisaldavad ilmseid vastuolusid ega ole piisavalt süsteemsed. Näeme ka tervet rida probleeme, mis on Riigireformi Sihtasutusel justkui kahe silma vahele jäänud. Seepärast oleme arvamusel, et pigem oleks kvaliteetsem lähtealuseks võtta riigikogus tegutsenud riigireformi probleemkomisjoni analüüs ja järeldused.

Vabaerakond on seisukohal, et nn riigireform, ükskõik millist sisu keegi sellele sõnale püüaks anda, ei saa olla eesmärgiks omaette. Riigi korralduse muutmine saab kõne alla tulla alles siis, kui on selge, et soovitud tulemused ei ole saavutatavad mingil lihtsamal viisil. Kui Eesti riigi mõne asutuse tegevusega ei saa olla küllalt rahul, siis tuleks, meie arvates, kõigepealt püüda panna vastav asutus tulemusrikkamalt tööle. Kõikide rahvaste valmid tuletavad meile meelde, et orkester ei hakka paremini mängima sellest, kui pillimeeste istekohti ümber paigutada.

Oleme arvamusel, et praeguseks on välja joonistunud mitu probleemide erinevat tüüpi. Suur hulk neist tuleneb meie ühiskonnas ja elus toimuvatest muutustest, mida ei olnud võimalik kaugelt ette näha või mida me ei saa ära hoida isegi siis, kui me seda tahaksime. Siia hulka kuulub muuhulgas rahvastiku massiline ümberpaiknemine ja interneti kasutuselevõtust tingitud muudatused. Eesti riik ja poliitika on jäänud niisugustele arengutele reageerimisega ja nende negatiivsetele aspektide leevendamisega üha hiljaks.

Teisest küljest paistavad välja ka need iseseisvuse taastamise ja riigi ülesehitamise käigus tehtud otsused, mida praegu saame hinnata vaid kui vigu. Näiteks kõik meie valimisdemokraatiaga seotud hädad ja ebavõrdsused. Hädavajaliku vigade parandusega edasine viivitamise hind on muuhulgas ka selles, et see takistab võimalusi tulemuslikult tegutseda uuemate, kujunevate probleemidega.

Eesti ei tohiks riigi ja rahvana endale enam lubada mingeid haldusreformi taolisi segaseid ja poolikuid muutmisi, mille kohta meie esivanemad kasutasid võrdlust „vihma käest räästa alla“, st mis omakorda hakkavad kohe vajama parandamisi.

Sellest tulenevalt ei ühinenud Vabaerakond riigireformi läbiviimiseks kavandatud erakondade ühismemorandumiga.  

Vabauudised

Vabauudised on online uudiste- ja arvamuslugude portaal. Vabauudistes avaldatud seisukohad jms võivad aga ei pea vastama Vabaerakonna omadele.