Millele kulus Vabaerakonna katuseraha?

Käisime vaatamas, milleks kasutas Randvere küla Vabaerakonna “katuseraha” kaudu saadud toetuse.

Randvere küla elanik Ants Erm räägib, milleks kasutas nende küla Vabaerakonna katuseraha ning mida ta üldse arvab katuserahadest ja eesti küla iseseisvast toime tulemisest.

Vabaerakond lõi koostöös MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul fondi, millest vabaühendused said taotleda vahendeid kohalike kogukondade heaolu tõstmiseks. Fondi rahastati Vabaerakonna nn katuserahast.

Külaliikumine Kodukant püüab kaasa aidata tugevate külakogukondade tekkele, edendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

“Katuseraha” on riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel otsustatav rida riigieelarves, mille poliitikud jagavad laiali ilma riigi arengukavasid vaatamata.

Vabauudised

Vabauudised on online uudiste- ja arvamuslugude portaal. Vabauudistes avaldatud seisukohad jms võivad aga ei pea vastama Vabaerakonna omadele.