Lii Ramjalg: poole miljoni euro küsimus

Vabaerakonna juhatuse liikme Lii Ramjalgi hinnangul on erakonda lõhestavas 12. augusti kirjas kaks nõudmist: Kaul Nurm ilma valimisteta erakonna esimeheks ja anda Kadri Paasi kätte pool miljonit Vabaerakonna kampaaniaraha.

Ameeriklastelt pärineb kõnekäänd follow the money ehk jälgi raha, mis sai kuulsaks tänu filmile “Kõik presidendi mehed”. Film on Watergate’i skandaalist. Ka Vabaerakonnas on täna omamoodi skandaal, seega ütlus igati ajakohane.

12. augustil nägi ilmavalgust Vabaterakonna juhatusele adresseeritud kiri, mis müstilistel asjaoludel jõudis Artur Talviku ja meedia kätte juba ennem kui mitmete erakonna juhatuse liikmeteni. Kauksis toimunud 17. augusti esinduskogus peetud kõnes Artur avaldas, et oli sellest kirjast teadlik juba pühapäeval 12. augustil. Mitmete juhatuse liikmeteni jõudis see kiri alles esmaspäeval 13. augustil. Minuni näiteks üks tund enne esmaspäevast juhatuse koosolekut. Sellelt pinnalt tekib küsimus, kas kiri pole kõigest fragment etteplaneeritud skeemist?

Lühidalt kokku võttes nõutakse ülalnimetatud ultimatiivses kirjas kahte asja:

– Andres Herkel astugu tagasi;

– määrata Kadri Paas Vabaerakonna kampaaniajuhiks.

Küsima peaks, mida selline nõudmine päriselt tähendab? Vastus on lihtne:

– Kaul Nurm ilma valimisteta erakonna esimeheks;

– anda Kadri Paasi kätte pool miljonit Vabaerakonna kampaaniaraha.

Andres Herkeli tagasiastumine oleks automaatselt tähendanud, et esimeheks saab aseesimees Kaul Nurm. Kadri Paasi saamine ilma igasuguse ausa konkursita erakonna kampaaniajuhiks aga tähendab, et Paasi käsutusse tuleks anda umbes pool miljonit eurot.

Ülaltoodu ei ole fiktsioon. See on kirjas 12. augusti kirjas. Kõik muu seal ümber võib olla emotsionaalne sõrmkübaratrikk tähelepanu hajutamiseks, et tegelikku skeemi ei tajutaks.

Kogu kaasnev kampaania meedias võib täita kahte rolli – peen psühhoterror esimehe vastu ja intensiivne desinformeerimine erakonna lõhestamiseks. Eks ole üks ütleminegi selle kohta – kurna ja külva segadust.

Kõiki sõlmküsimusi tuleb vaadelda mitmest vaatenurgast ja süsteemselt. Ülaltoodu on üks võimalikest vaatenurkadest, millest saab vaadelda täna Vabaerakonnas toimuvat. Me võime selle vaatenurgaga nõustuda või mitte, ent sellest mitterääkimine oleks vastutustundetu.

Lii Ramjalg

Lii Ramjalg on Vabaerakonna juhatuse liige. Igapäevaselt tegeleb ta kinnisvara vallas.