Elagu Tartu rahu!

2. veebruaril 99 aastat tagasi sõlmiti Tartu rahuleping.

Eesti Vabariik ja Nõukogude Venemaa lõpetasid sellega ligi poolteist aastat kestnud Vabadussõja, määrati kindlaks Eesti idapiir ja Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust. See avas tee 24. veebruaril 1918. aastal iseseisvuse väljakuulutanud Eesti Vabariigi rahvusvahelisele tunnustamisele.

1882. aastal kirjutas Andres Dido luuletuse „Eesti sõalaul“, milles on muuhulgas järgmised read:

Kõik Eesti riigi vanlased

On haganate sarnased

//

Sest priius läigib meie eel

Ja Eesti vabatriigi peal.

Sõjalaul oli kui vabariigi loomise ettekuulutus. Ja sõna läks täide. Paraku läks täide seegi, et enesemääramisõigust tuli meie esivanematel relvadega kaitsta.

Tänagi on meie kohustuseks ise kaitsta oma riiki, arendades Eesti kaitseväge ja Eesti Kaitseliitu.

Me kaitseme ka Eesti riiklikke ja rahvuslikke huve arendades väärtuspõhiseid liitlassuhteid teiste riikidega, Euroopa Liidu ja NATO-ga, samuti esindades ja kaitstes välissuhtluse kaudu Eesti kodanike ja nende majandustegevuse huve mujal maailmas Eesti üleüldise majandusarengu huvides.

Meile on väga tähtis kaitsta samuti vabaduse, demokraatia, õiguse ja õigluse ideaale rahvusvahelistes suhetes. Me peame olema vajadusel valmis võtma julguse ja vastutuse olla lausa nende eestkõnelejaks.

Ja mis kõige olulisem, me peame tagame kõigile Eestis elavatele inimestele sellise turvatunde, mis loob igaühele eeldused harida vaimu ja kustutada tarkusejanu, avada loovust ja teotahet ning kus igaühel on võimalus tunda end vajaliku ja õnnelikuna.

Tartu rahu on meie vabaduse nurgakivi. Elagu Tartu rahu! Elagu Eesti!

Kaul Nurm

Vabaerakonna esimees

Vabauudised

Vabauudised on online uudiste- ja arvamuslugude portaal. Vabauudistes avaldatud seisukohad jms võivad aga ei pea vastama Vabaerakonna omadele.