Rahandusministeerium avaldas erakondade valimislubaduste maksumuse. “Ilmneb, et Vabaerakond on oma poliitiliste lubaduste hinnalipikuga üks vastutustundlikumaid erakondi,” rõõmustab Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

Kust leiab Vabaerakond oma valimislubaduste katteks 893 miljonit eurot täiendavaid katteallikaid?

„Vabaerakond kajastas oma programmis vähemalt seitse erinevat rahalist katteallikat. Lisaks pole rahandusministeerium üldse hinnanud Vabaerakonna riigipidamise kokkuhoiukava, riigikapitalismi vohamise piiramist ja eelarve-eelistuste ümberseadmist,“ viitab erakonna esimees Kaul Nurm asjaolule, et ilmselt on Vabaerakonna lubadused rahandusministeeriumi hinnangutest veelgi tervemõistuslikumad.

Samuti on Vabaerakond seisukohal, et riiklike suurinvesteeringuid ei tuleks finantseerida 100% jooksvate eelarvetuludega, vaid laenudega, kus iga-aastased laenumaksed on ajatatud vastavalt iga investeerimisobjekti kasulikule elueale. “Nii vabaneks hulga eelarvetulusid igapäevaste avalike teenuste finantseerimiseks. Kust leiavad katteallikad aga teised erakonnad, ei tea keegi,” märgib Nurm.

Vabauudised näitavad järgnevalt numbriliselt, millised on erinevate erakondade kümme rahaliselt kõige kallimat valimislubadust ja millist mõju need avaldavad 2019-2023. aastate riigieelarvele.

EKRE

 • keskmise pensioni tõstmine 800 euroni, 594 mln eurot
 • käibemaksu alandamine 15%-le, 570 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 2%-ni SKT-st, 382 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või 4-realiste maanteede ehitus, 283 mln eurot
 • toiduainete käibemaksu alandamine 9%-le, 216 mln eurot
 • maksuvabad töövõtjate tervisekulutused 6000 eurot aastas, 160 mln eurot
 • tulumaksu määra alandamine iga lapse pealt ¼ võrra, 144 mln eurot
 • kaitsekulutuste tõus 2,6%-ni, 141 mln eurot
 • kohalike teedehoiu rahastamine, 125 mln eurot
 • pensionite vabastamine tulumaksust, 115 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 2,764 miljardit eurot.

Sotsiaaldemokraadid

 • keskmise pensioni tõus 700 eurole, 320 mln eurot
 • õpetajate miinimumpalga tõus 2000 eurole, 220 mln eurot
 • alampalk 570 eurot tulumaksuvaba + uued maksuastmed, 180 mln eurot
 • pikaajalise hooldussüsteemi rahastamine, 161 mln eurot
 • teehoiuprogramm + investeeringud põhimaanteedesse, 150 mln eurot
 • pensionäride töötamisele sotsiaalmaksusoodustused, 143 mln eurot
 • esimese ja teise lapse toetuse tõus 100 eurole kuus, 113 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • hooldust vajavate inimeste tugiteenused, 95 mln eurot
 • reisijateveo üleviimine raudteel elektrirongidele, 94 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 2,537 miljardit eurot.

Keskerakond

 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või 4-realiste maanteede ehitus, 200 mln eurot
 • pikaajalise hooldussüsteemi rahastamine, 161 mln eurot
 • keskmise vanaduspensioni tõus 100 eurot, 140 mln eurot
 • õpetajate keskmise palga tõus 2000 euroni, 124 mln eurot
 • esimese ja teise lapse toetuse tõus 100 euroni, 113 mln eurot
 • kohalike teedehoiu rahastamine, 95 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastus, 58 mln eurot
 • Tallinna Haigla ehitus, 50 mln eurot
 • lasterikaste perede toetus, 48 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 1,506 miljardit eurot.

Eesti 200

 • pensionäride tulu sotsiaal- ja tulumaksuvabastus 1000 euroni kuus, 418 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3-realiste maanteede ehitus, 400 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 2%-ni SKT-st, 286 mln eurot
 • koolivõrgu riigistamine, 148 mln eurot
 • sotsiaalmaksulae kehtestamine 3x keskmisele palgale, 109 mln eurot
 • Saaremaa püsiühenduse ehitamine, 33 mln eurot
 • Narva-Ivangorodi silla rekonstrueerimine, 31 mln eurot
 • perele tasuta laste huviringid alates 3. lapsest, 28 mln eurot
 • ühistranspordivõrgu arendamine Tallinnas, 25 mln eurot
 • haigushüvitise maksmine alates 1. päevast, 18 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 1,484 miljardit eurot.

Rohelised

 • tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 600 euroni, 365 mln eurot
 • käibemaksumäära alandamine (mahe)toiduainetele, 235 mln eurot
 • erakorraline pensionitõus 100 eurot, 198 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3-realiste maanteede ehitus, 120 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • tasuta ravikindlustus kõikidele kodanikele, 86 mln eurot
 • puuetega inimeste toetusteks, 76 mln eurot
 • klassikalise ettevõtte tulumaksu sisseseadmine, 75 mln eurot
 • Haapsalu ja Pärnu raudteeühenduste taastamine, 35 mln eurot
 • Tallinna ringraudtee ehitus, 31 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 1,459 miljardit eurot.

Reformierakond

 • keskmise pensioni tõus 200 euro võrra, 266 mln eurot
 • kõigile 500-eurone tulumaksuvaba miinimum, 247 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või 4-realiste maanteede ehitus, 200 mln eurot
 • hooldusabi teenused, 161 mln eurot
 • õpetajate keskmise palga tõus 2000 euroni, 124 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • keskmine pension tulumaksuvabaks, 93 mln eurot
 • üksikpensionäride toetus, 41 mln eurot
 • tasuta laste huvitegevus, 33 mln eurot
 • tervishoiu- ja sotsiaalsfääri integratsioon, 30 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 1,304 miljardit eurot.

Vabaerakond

 • õpetajate keskmise palga tõus 2570 euroni, 260 mln eurot
 • riikliku pensioni tõus 125 euro võrra, 251 mln eurot
 • palgatuludelt tulumaksu langetus 12%-le, 201 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või 4-realiste maanteede ehitus, 200 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 1%-ni SKT-st, 142 mln eurot
 • tervishoiukulutuste lisarahastamine, 110 mln eurot
 • pensionäride riiklik pension ja alampalk maksuvabaks, 93 mln eurot
 • abikaasade ühisdeklaratsioon + laste pealt täiendav tulumaksuvabastus, 42 mln eurot
 • lasteaia kohatasu kaotamine, 39 mln eurot
 • Suurele väinale püsiühenduse ehitamine, 33 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 893 miljonit eurot.

Erakond Isamaa

 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või 4-realiste maanteede ehitus, 200 mln eurot
 • kaitsekulutuste tõstmine 2,5%-ni SKT-st, 113 mln eurot
 • teedeinvesteeringud ja -hooldus, 95 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • õpetajate keskmise palga tõus 1500 euroni, 43 mln eurot
 • täiendav maksuvaba tulu lastega peredele, 33 mln eurot
 • tasuta laste huvitegevus, 27 mln eurot
 • kiire internet iga majapidamiseni, 25 mln eurot
 • siseriiklikud üleminekutoetused põllumajandusele, 15 mln eurot
 • IT-õppe koolides, 9 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 710 miljonit eurot.

Elurikkuse Erakond

 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 1%-ni SKT-st, 102 mln eurot
 • Rail Balticu projekti peatamine, -85 mln eurot

Negatiivne mõju riigieelarvele kokku 17 miljonit eurot.

Vabauudised

Vabauudised on online uudiste- ja arvamuslugude portaal. Vabauudistes avaldatud seisukohad jms võivad aga ei pea vastama Vabaerakonna omadele.