President Kaljulaid lõpetas ebanormaalse olukorra

Kersti Kaljulaid

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon tervitab president Kersti Kaljulaidi algatust nimetada järgmiseks riigikohtu esimehe kandidaadiks riigikohtu praegune tsiviilkolleegiumi esimees ja õigusteadlane Villu Kõve.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikme ja parlamendi põhiseaduskomisjoni aseesimehe Jüri Adamsi sõnul lõppes sellega üle 25 aasta kestnud ebanormaalne olukord, kus riigikohtu esimeheks määrati inimesi väljastpoolt riigikohut ja valdavalt ilma eelneva kohtunikutöö kogemuseta.

“Oleme seisukohal, et reeglina peaks riigikohtu esimeheks saama riigikohtu silmapaistvamad liikmed, et üldiselt hakkaks toimuma nende rotatsioon sellel ametikohal. Sellega seoses tuleks ka praegu kohtute seaduses kirjas olevat riigikohtu esimehe üheksa aastat kestvat ametiaega muuta oluliselt lühemaks,” on Adams veendunud.

Vabauudised

Vabauudised on online uudiste- ja arvamuslugude portaal. Vabauudistes avaldatud seisukohad jms võivad aga ei pea vastama Vabaerakonna omadele.