Vabaerakond tõstis puuetega laste toetusi mitmekordselt

Riigikogu
Riigikogu kiitis 72 poolthäälega heaks Vabaerakonna algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle järgi tõusevad uuest aastast keskmise ja raske puuetega lapse sotsiaaltoetus kahekordseks ning sügava puudega lapsetoetus kolmekordseks.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Andres Herkeli sõnul on erinevad valitsused jätnud puuetega lapsed viimase tosinkonna aasta jooksul täielikku unarusse. „Kuna puuetega laste toetust ei ole tõstetud 2006. aastast, siis polnud õige teha näilikku tõstmist minimaalsete summadega mängides, vaid tõsta toetusi märgatavalt ja oluliselt,“ rõhutas Herkel.

Vabaerakonna fraktsiooni esimees kiitis riigikogu sotsiaalkomisjoni tööd, kes süüvis sisuliselt puuetega laste muredesse, mitte ei hääletanud opositsioonilise Vabaerakonna esitatud eelnõu aruteluta menetlusest välja ainuüksi seetõttu, et tegemist ei olnud valitsusliidust tulnud ettepanekuga. „Kui riigikogus käitutaks ka teiste Vabaerakonna algatatud eelnõudega samasuguse pühendumusega, siis oleks nelja aasta jooksul palju rohkem Vabaerakonna häid ja sisulisi mõtteid ellu viidud,“ ütles Herkel.

Statistikaameti andmetel on kaheteist aasta jooksul elukallidus tõusnud tervelt 47,1 protsenti. Herkeli sõnul tunnistab sotsiaalministeerium, et puuetega laste toetused on naeruväärselt madalad, kuid valitsus soovib enne toetuste tõstmist korrastada kogu erivajadustega inimeste toetuste ja teenuste süsteemi. „Vabaerakonna hinnangul vajavad puudega lapsed suuremat abi nüüd ja praegu. Need pered on olemas täna. Neil ei ole aega oodata seda, millal kõik analüüsid saavad tehtud ja kõik töögrupid on oma tahtlikult pikaks venitatud töö ära teinud,“ räägib Herkel.

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon andis jaanipäeva eel üle puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise eelnõu. Selle järgi tõstetakse alates 1. jaanuarist 2020 keskmise ja raske puuetega lapse sotsiaaltoetus kahekordseks ning sügava puudega lapsetoetus kolmekordseks. Kui praegu on keskmise puudega lapse sotsiaaltoetus 69,04 eurot, siis eelnõu vastuvõtmise järel tõuseks see 138,08 euroni kuus. Raske ja sügava puudega lapse sotsiaaltoetuse suurus on praegu 80,55 eurot kuus. Eelnõu järgi kerkiks raske puudega lapse sotsiaaltoetus 161,10 euro ja sügava puudega lapse toetus 241,65 euroni kuus. 2017. aastal maksti puudetoetust kokku 12 896 lapsele.

Vabauudised

Vabauudised on online uudiste- ja arvamuslugude portaal. Vabauudistes avaldatud seisukohad jms võivad aga ei pea vastama Vabaerakonna omadele.