Vabaerakond toetab laiapõhjalist riigikaitset

Vabaerakond on sõnastanud lühidalt ja ülevaatlikult oma riigikaitsepoliitika põhimõtted.

VABAERAKONNA KAITSEPOLIITIKA ALUSED:

 • hoitud riik ja laiapõhjaline riigikaitse;
 • riigikaitsekulud vähemalt 2% SKT-st;
 • kohustuslik ajateenistus ja reserv;
 • vabatahtlike kaasamine;
 • vajalikud võimekused õhus, maal ja veel;
 • NATO on Eesti jaoks kaitsevõime oluline täiendav component;
 • ajateenistust tuleb väärtustada(pangalaenude külmutamine, soodustingimustel relvaluba, autojuhiluba jmt);
 • esmaabi andmise oskus on oluline osa riigikaitsest.

VABAERAKOND SOOVIB KAITSEVÄGE, KUS:

 • teenivad ainult riigile lojaalsed ning põhjaliku taustakontrolli läbinud isikud;
 • bürokraatiat on oluliselt vähendatud ning väljaõppega tegelev isikkoosseis saab sellele täielikult keskenduda;
 • ajateenistus on atraktiivne, efektiivne ning kaasaegne;
 • palgad on seotud keskmise palgaga ning erinevad sotsiaalsed tagatised tagavad elukutse populaarsuse;
 • on välja arendatud erioperatsioonide võime ja juurutatud asümmeetrilise sõja põhimõtted;
 • kõik  veteranid on väärtustatud ning saavad riigilt igakülgset abi.

VABAERAKOND SOOVIB ÜHISKONDA, MILLES:

 • on loodud elanikkonna mitmekülgne teavitussüsteem kriisisituatsiooni tarbeks;
 • elanikud on valmis erinevateks kriisisituatsioonideks ning asjakohane abimaterjal on vabalt kättesaadav;
 • kohalike kogukondade liidreid ja kohalikke omavalitsusi kaasatakse erinevatele õppustele;
 • suuremad omavalitsused ladustavad, haldavad ning käitlevad kütust, vett, kuivained, sidevahendid ja meditsiinivahendid sellisel hulgal, mis tagavad piirkonna elanike ellujäämise talvistes oludes vähemalt 3 ööpäeva jooksul;
 • Kaitseliidu liikmete arv on kasvanud ning vabatahtlik riigikaitse on populaarne.

VABAERAKOND TOETAB KOOSTÖÖD JA KOMMUNIKATSIOONI, MILLES:

 • lähtutakse Eesti Julgeolekustrateegia põhimõtetest;
 • panustatakse liitlassuhetesse ja kaitsealasesse koostöösse eelkõige NATO  ja Euroopa Liidu raames;
 • Eesti meediaruumis tegutsevad teise riigi propagandat edastavad meediaväljaanded on märgistanuda vastavate hoiatusega;
 • riik edastab erinevate meediakanalite kaudu rohkem adekvaatset informatsiooni muukeelsele elanikkonnale;
 • kaitsetööstus on riigi jaoks strateegiliselt tähtis ning sellealast teadustööd rahastatakse riigieelarvest.

VABAERAKOND SOOVIB SISEJULGEOLKUT, KUS:

 • piirivalve teenistusülesanded on seotud ainult piiri kaitsmisega;
 • piirile rajatakse kõrgtehnoloogiline füüsiline tõke, mida valvavad piirivalveametnikud ning Kaitseliidu piiriäärsed üksused;
 • tule -ja liiklusõnnetustes hukkunute arv väheneb oluliselt;
 • suitsu -ja vinguandurid on olemas igas majapidamises ning nende hankimiseks eraldatakse vahendid riigieelarvest;
 • Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti töötajate palgad on seotud keskmise palgaga;
 • korruptsiooni, majanduskuritegude ja rahapesuga võideldakse senisest tõsisemalt ja karistused karmistatakse;
 • karistatud isikud ja organisatsioonid ei saa osaleda riigi ning kohalike omavalitsuste töös.
Vabauudised

Vabauudised on online uudiste- ja arvamuslugude portaal. Vabauudistes avaldatud seisukohad jms võivad aga ei pea vastama Vabaerakonna omadele.